> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.03.2021

 О Б Я В А
от Районният мюфтия на Районно мюфтийство-Смолян,
обявява, че със Заповед №21/25.03.2021 год.


СВИКВА


Oбществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ I-озеленяване с обособяване на нов УПИ I кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.
Общественото обсъждане ще се проведе на 09.04.21 год. от 14.00 часа, в Конферентната зала на Административната сграда на Районно мюфтийство-Смолян, ет.2 на адрес: гр. Смолян ул.“Чинара“№3