> Начало > Енергийна ефективност > ОТЧЕТИ ЗА 2020 ГОДИНА

ОТЧЕТИ ЗА 2020 ГОДИНА

25.02.2021

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 


PDF Файл - Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

PDF Файл - Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Смолян

PDF Файл - Приложение №1 към чл. 5, ал. 1 – Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ