> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0185 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0185 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.02.2021

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 ал.3 от Закона за пътищата и с оглед постигане на безопасност на туристите, използващи местен път с пълен идентификатор № 69345.18.507, находящ се в землището на с. Стойките, община Смолян, за което община Смолян е сигнализирана с писмо от началника на военно формирование 36920 – Смолян, заведено в деловодната система на община Смолян с вх. № ДЛ000156 от 07.01.2021г.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №РД-0185