СЪОБЩЕНИЕ

23.02.2021

  СЪОБЩЕНИЕ


Местните данъци и такси в община Смолян могат да се плащат от 22.02.2021 година на касите на „Местни данъци и такси“ в Център за информация и услуги за гражданите, по банков път или чрез финансови посредници.
Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради, такси битови отпадъци и данък МПС е 04 май 2021 г.