> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2152

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2152

23.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Трасе на водопровод за рибарници в поземлен имот 67547.501.686 по кадастралната карта на с.Смилян, общ.Смолян, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67547.501.583, 67547.501.585, 67547.501.686, 67547.501.687, 67547.501.688, 67547.501.689, 67547.501.690, 67547.501.691, 67547.501.989, 67547.501.1024 и 67547.501.1113 по кадастралната карта на с.Смилян, общ.Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2152