ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

20.02.2021

 

 

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

 

НОМЕР НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ НАСЕЛЕНО МЯСТО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯТА
22 31 00 001 гр. Смолян Общежитие, ул. „Възход” № 7
22 31 00 002 гр. Смолян Офис на ЗЕА – ПРИНТ ООД, ІІ-ри етаж, ул. „Величко Профиров“ № 2
22 31 00 003 гр. Смолян Общностен център в двора на филиал „Снежанка” към Детска градина „Зорница”, ул. „Христо Христов” № 31
22 31 00 004 гр. Смолян
(Езерово)
Клуб в квартала, ул. „Пол Люкас” № 2 
22 31 00 005 гр. Смолян ОУ „Юрий Гагарин”, ул. „Георги Кирков” № 10
22 31 00 006 гр. Смолян  Областно пътно управление – Смолян, І-ви етаж, стая № 104, бул. „България” № 79
22 31 00 007 гр. Смолян  Стол в ТПК „Първи май”, бул. „България” № 75
22 31 00 008 гр. Смолян  Читалище „Христо Ботев - 1871”, бул. „България” № 80
22 31 00 009 гр. Смолян  СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, бул. „България” № 59
22 31 00 010 гр. Смолян  Спортна зала – І-ви етаж (малък салон), ул. „Димитър Благоев” № 22
22 31 00 011 гр. Смолян  Спортна зала – І-ви етаж, ул. „Димитър Благоев” № 22
22 31 00 012 гр. Смолян  Изложбена зала „Петър Стайков”, бул. „България” № 43 
22 31 00 013 гр. Смолян  Сградата на „Мелиорации”, І-ви етаж, офис № 4, бул. „България” № 35 
22 31 00 014 гр. Смолян  Физико-технологичен факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив, І-ви етаж, стая № 105, ул. „Полк. Дичо Петров” № 28
22 31 00 015 гр. Смолян  ПГИ „Карл Маркс” (главен вход вдясно), ул. „Елица” № 1
22 31 00 016 гр. Смолян  Общински информационен център (Младежки дом), бул. „България” № 5 
22 31 00 017 гр. Смолян  Общинска заседателна зала (западна фасада), бул. „България” № 12 
22 31 00 018 гр. Смолян  СУ „Отец Паисий”, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1
22 31 00 019 гр. Смолян  Обреден дом (ритуална зала), бул. „България” № 10
22 31 00 020  гр. Смолян  ВСУ „Черноризец Храбър” (зала № 13), ул. „Перелик” № 2
22 31 00 021  гр. Смолян
(Райково) 
„Център за обучение, подкрепа на предприемачеството и трансгранични инициативи“
- фоайе на І-ви етаж (Алибеев конак), ул. „Шипка” № 7
22 31 00 022 гр. Смолян 
(Райково) 
Детска градина „Родопчанче”, ул. „Митко Палаузов” № 1
22 31 00 023 гр. Смолян 
(Райково) 
Клуб – Кетевска махала, ул. „Шипка” № 22
22 31 00 024  гр. Смолян 
(Райково) 
ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ул. „Тунджа” № 18
22 31 00 025  гр. Смолян 
(Райково) 
Снек-бар „Роби“, ул. „Изворна” № 13
22 31 00 026  гр. Смолян 
(Райково)
Бивш магазин в хотел „Крис” – І –ви етаж, ул. „Родопи“ № 102
22 31 00 027  гр. Смолян 
(Райково) 
Читалище „Орфееви гори – 1870”, ул. „Гимназиална” № 1
22 31 00 028 гр. Смолян
(Райково)
с. Габрица
Българо-Германски център за професионално обучение (ресторант), ул. „Коста Аврамиков” № 23
22 31 00 029  гр. Смолян
(Устово)
Читалище „Кирил Маджаров - 1866”, ул. „Медникарска” № 1
22 31 00 030  гр. Смолян
(Устово) 
ОУ „Стою Шишков”, Ресурсен кабинет № 1, І-ви етаж, ученически вход, ул. „Кирил Маджаров” № 7
22 31 00 031  гр. Смолян
(Устово) 
ОУ „Стою Шишков”, Ресурсен кабинет № 3, І-ви етаж, ученически вход, ул. „Кирил Маджаров” № 7 
22 31 00 032 гр. Смолян
(Устово) 
Стол на СПГТС „Никола Й. Вапцаров” (бивш военен клуб),
ул. „Братан Шукеров” № 5 
22 31 00 033  гр. Смолян
(Устово) 
СПГТС „Никола Й. Вапцаров”, Ресурсен център, ул. „Братан Шукеров” № 19
22 31 00 034  гр. Смолян
(Устово) 
Ученическо общежитие – ж. к. „Петровица”, ул. „Братан Шукеров” № 25
22 31 00 035  гр. Смолян
(Горно Влахово) 
Заведение в квартала, ул. „Цар Симеон” № 35
22 31 00 036  гр. Смолян Механа „Деси“, ул. „Станевска“ № 20 
22 31 00 037  гр. Смолян  ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Димитров” – бивш стол,
ул. „Полк. Дичо Петров” № 30
22 31 00 038  гр. Смолян
(Устово) 
Ученическо общежитие – ж. к. Петровица, ул. „Бр. Шукеров“ № 25
22 31 00 039  гр. Смолян   ПГИ „Карл Маркс” (главен вход вляво), ул. „Елица” № 1
22 31 00 040  гр. Смолян   Клуб на пенсионера, бул. „България” № 37
22 31 00 041 с. Влахово  Клуб 
22 31 00 042  с. Дунево  Кметство (сградата на ГД ПБЗН – МВР София)
22 31 00 043  с. Левочево
с. Писаница
с. Хасовица 
Бившето училище – столовата, І-ви етаж
22 31 00 044  с. Бостина Библиотека на читалище „Просвета - 1946”
22 31 00 045  с. Соколовци  Бившето училище 
22 31 00 046 с. Момчиловци  Читалище „Светлина - 1925”, І-ви етаж,Туристически информационен център, ул. „Елица” № 7
22 31 00 047  с. Момчиловци  Кметството, ул. „Елица“ № 5
22 31 00 048  с. Кутела Читалище „Зора - 1956”
22 31 00 049  с. Виево  Читалище „Искра - 1957”
22 31 00 050  с. Славейно  Читалище „Съгласие - 1883”
22 31 00 051  с. Петково Клуб на хора с увреждания 
22 31 00 052  с. Белев дол  Читалище „Светлина - 1982” 
22 31 00 053  с. Катраница  Бившето училище  
22 31 00 054  с. Тикале Читалище „Светлина - 1958” – клуб
22 31 00 055  с. Градът  Кметството 
22 31 00 056  с. Река  Кметството
22 31 00 057  с. Селище  Общинска административна сграда 
22 31 00 058  с. Требище  Кметството  
22 31 00 059  с. Търън  Кметството  
22 31 00 060  с. Еленска Клуб 
22 31 00 061  с. Подвис
с. Остри Пазлак 
Читалище „Момчил юнак – 1997”– клуб  
22 31 00 062 с. Лъка  Кметството 
22 31 00 063  с. Стража  Кметството
22 31 00 064  с. Орешец
с. Кокорово 
Читалище „Светлина”
22 31 00 065 с. Ровина Административна сграда на ДПЛПР (залата – I-ви етаж)
22 31 00 066  с. Полковник
Серафимово
с. Чучур
Клуб на РВК „Орфей” - Смолян 
22 31 00 067  с. Фатово  Дом за стари хора
22 31 00 068  с. Чокманово Читалище „Христо Ботев - 1892” 
22 31 00 069  с. Смилян  Читалище „Асен Златаров -1927”, ул. „Бреза” № 18
22 31 00 070  с. Смилян  Детска градина „Дъга” (бившата „Вела Пеева”), ул. „Девети септември” № 20
22 31 00 071  с. Вълчан
с. Змиево 
Общинска административна сграда
22 31 00 072 с. Чеплетен  Читалище „Устрем”
22 31 00 073  с. Кошница
с. Милково
Читалище „Братан Шукеров - 1959”
22 31 00 074 с. Горово
с. Ельово
Бивша общинска административна сграда, собственост на Бистра Асенова
22 31 00 075  с. Букаците
с. Липец 
Общинска административна сграда
22 31 00 076  с. Сивино
с. Люлка
с. Сърнино
Читалище „Иван Вазов - 1948”
22 31 00 077  с. Горна Арда
с. Билянска
с. Средок
Общинска административна сграда
22 31 00 078  с. Арда
с. Алиговска
с. Гоздевица
с. Гудевица
с. Речани
Читалище „Извор - 1920”
22 31 00 079  с. Бориково
с. Потока
с. Черешките 
Общинска административна сграда 
22 31 00 080  с. Могилица
с. Исьовци
Читалище „България - 1937”
22 31 00 081  с. Буката  Читалище „Никола Й. Вапцаров”
22 31 00 082   с. Кремене
с. Киселчово
с. Димово
с. Надарци
с. Попрелка
с. Черешово
с. Ухловица
с. Черешовска
река
Хранителен магазин на РВК „Орфей” - Смолян
22 31 00 083  с. Турян
с. Пещера
Общинска административна сграда
22 31 00 084  с. Мугла
с. Чамла
Кметството 
22 31 00 085  с. Гела
с. Заевите
Читалище „Съзнание - 1929”
22 31 00 086  с. Солища
с. Стикъл
Читалище „Наука”
22 31 00 087  с. Широка лъка
с. Върбово
с. Кукувица
Читалище „Екзарх Стефан І - 1872 ” – зала, ул. „Кап. Петко войвода” № 26
22 31 00 088  с. Стойките
с. Гращица
Кметството