> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 542

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 542

17.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ X-161, УПИ XI-162 и УПИ XII-Магазин, клуб и ТП и улична регулация /за ПИ с идентификатори 67653.924.396, 67653.924.397 и 67653.924.398/ с образуване на нови УПИ X-161, 924.396, 924.397, УПИ XI-162 ,924.398 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 60%, плътност 40%, кинт 1.2 и УПИ XII-Магазин, клуб и ТП в кв.49, по плана на гр.Смолян, кв.Устово, общ.Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 542