> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 727

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 727

17.02.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ XXIII-1583 / ПИ с идентификатор 67653.915.211/ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 60%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.108 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 727