> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.01.2013

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С предмет:„Периодични доставки на течни горива за транспорт (бензин A 95Н, бензин A 98Н, дизелово гориво и автогаз) за моторните превозни средства на Община Смолян, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане."

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 1 - Указания

Приложение № 2 - Методика за оценка

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец № 1 - Административни сведения

Образец № 2 - Списък на бензиностанции

Образец № 3 - Декларация относно ползване на подизпълнител

Образец № 4 - Декларация от подизпълнител

Образец № 5 - Техническа оферта

Образец № 6 - Ценова оферта

Образец № 7 - Проект на договор

Образец № 8 - Приемане условията на проекта на договора