> Начало > Обществени поръчки > Профил на купувача

Профил на купувача

22.01.2021

 

Връзка към профила на купувача на Община Смолян в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията за обществени поръчки на следния адрес: https://app.eop.bg/buyer/30864