> Начало > Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1 > ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПРЕЗ 2019 Г.

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПРЕЗ 2019 Г.

 

 

 

Вид на декларацията

Име и фамилия

Длъжност

По чл. 35, ал. 1, т. 1

По чл. 35, ал. 1, т. 2

По чл. 35, ал. 1, т. 3

По чл. 35, ал. 1, т. 4

Дарина Георгиева

гл. експерт

 

 

 

 

Величка Атанасова

гл. специалист

 

 

 

 

Марина Тинчева

ст. експерт в

 

 

 

 

Марина Тинчева

ст. експерт в

 

 

 

 

Величка Атанасова

гл. специалист

 

 

 

 

Емине Демирова

мл. експерт

 

 

 

 

Емине Демирова

мл. експерт

 

 

 

 

Фидана Андреева

мл. експерт в

 

 

 

 

Фидана Андреева

мл. експерт в

 

 

 

 

Йорданка Николова

медицинска сестра

 

 

 

 

Незифе Хаджи

медицинска сестра

 

 

 

 

Снежана Василева

Директор на ДГ

 

 

 

 

Милка Кубатева

медицинска сестра

 

 

 

 

Емилия Желева

медицинска сестра

 

 

 

 

Здравка Кичукова

Директор на ДГ

 

 

 

 

Зюмбюла Огнянова

медицинска сестра

 

 

 

 

Емилия Чаушева

Директор на ДГ

 

 

 

 

Стефка Каранлъкова

Директор на ДГ

 

 

 

 

Милка Кубатева

медицинска сестра

 

 

 

 

Милка Кубатева

медицинска сестра

 

 

 

 

Милка Кубатева

медицинска сестра

 

 

 

 

Незифе Хаджи

медицинска сестра

 

 

 

 

Незифе Хаджи

медицинска сестра

 

 

 

 

Незифе Хаджи

медицинска сестра

 

 

 

 

Таня Атанасова

медицинска сестра

 

 

 

 

Таня Атанасова

медицинска сестра

 

 

 

 

Радка Калниева

медицинска сестра

 

 

 

 

Радка Калниева

медицинска сестра

 

 

 

 

Радка Калниева

медицинска сестра

 

 

 

 

Радка Калниева

медицинска сестра

 

 

 

 

Емилия Желева

медицинска сестра

 

 

 

 

Цонка Диева

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Цонка Диева

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Цонка Диева

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Цонка Диева

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Величка Кабадозова

медицинска сестра

 

 

 

 

Росица Френкева

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Росица Френкева

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Росица Френкева

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Росица Френкева

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Сийка Иванова

медицинска сестра

 

 

 

 

Сийка Иванова

медицинска сестра

 

 

 

 

Сийка Иванова

медицинска сестра

 

 

 

 

Сийка Иванова

медицинска сестра

 

 

 

 

Кинчи Грашева

медицинска сестра

 

 

 

 

Златка Демирева

медицинска сестра

 

 

 

 

Деляна Щерева

Вр. изпълняващ длъжността директор на ДГ

 

 

 

 

Силвия Маринова – Колаклиева

медицинска сестра

 

 

 

 

Пенка Котлийска

медицинска сестра

 

 

 

 

Пенка Котлийска

медицинска сестра

 

 

 

 

Пенка Котлийска

медицинска сестра

 

 

 

 

Пенка Котлийска

медицинска сестра

 

 

 

 

Йордана Шопова

Директор на ДГ

 

 

 

 

Силвия Златанова

медицинска сестра

 

 

 

 

Гичка Палакова

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Зоя Цървуланова

ст. експерт

 

 

 

 

Силвия Станевска

медицинска сестра

 

 

 

 

Милена Димитрова

медицинска сестра

 

 

 

 

Силвия Станевска

медицинска сестра

 

 

 

 

Силвия Станевска

медицинска сестра

 

 

 

 

Мария Железарова

медицинска сестра

 

 

 

 

Милена Бозинарева

медицинска сестра

 

 

 

 

Маруся Мълчанова

медицинска сестра

 

 

 

 

Маруся Мълчанова

медицинска сестра

 

 

 

 

Маруся Мълчанова

медицинска сестра

 

 

 

 

Маруся Мълчанова

медицинска сестра

 

 

 

 

Елеонора Сиракова

медицинска сестра

 

 

 

 

Елеонора Сиракова

медицинска сестра

 

 

 

 

Елеонора Сиракова

медицинска сестра

 

 

 

 

Елеонора Сиракова

медицинска сестра

 

 

 

 

Катя Ружинова

медицинска сестра

 

 

 

 

Йорданка Николова

медицинска сестра

 

 

 

 

Йорданка Николова

медицинска сестра

 

 

 

 

Силвия Станевска

медицинска сестра

 

 

 

 

Емилия Желева

медицинска сестра

 

 

 

 

Емилия Желева

медицинска сестра

 

 

 

 

Дора  Илиева

медицинска сестра

 

 

 

 

Елена Станчева

медицинска сестра

 

 

 

 

Стефка Росенова

гл. специалист

 

 

 

 

Гинка Михайлова

Директор

 

 

 

 

Стела Кетева

мл. експерт

 

 

 

 

Розета Буйкова

гл. специалист

 

 

 

 

Ангел Добриков

гл. експерт

 

 

 

 

Костадин Аврамов

гл. специалист

 

 

 

 

Северина Паналова

мл. експерт

 

 

 

 

Григор Павлов

управител

 

 

 

 

Маруся Вергова - Сивкова

медицинска сестра

 

 

 

 

Маруся Вергова - Сивкова

медицинска сестра

 

 

 

 

Маруся Вергова - Сивкова

медицинска сестра

 

 

 

 

Маруся Вергова - Сивкова

медицинска сестра

 

 

 

 

Мариана    Браянова

медицински фелдшер

 

 

 

 

Мариана    Браянова

медицински фелдшер

 

 

 

 

Снежанка Калпакова

медицинска сестра

 

 

 

 

Юлия Кьоровска

ст. медицинска сестра

 

 

 

 

Сийка Василева

Директор

 

 

 

 

Снежанка Калпакова

медицинска сестра

 

 

 

 

Мариана Иванова

гл. експерт

 

 

 

 

Сийка Базелкова

директор на ДГ

 

 

 

 

Величка Кабадозова

медицинска сестра

 

 

 

 

Андрей Михайлов

гл. експерт

 

 

 

 

Севда Гогушева

старша медицинска сестра

 

 

 

 

Величка Кабадозова

медицинска сестра

 

 

 

 

Величка Кабадозова

медицинска сестра

 

 

 

 

Стела Кетева

мл. експерт

 

 

 

 

Радостина Кирилова

Директор на ДГ

 

 

 

 

Мария Перпериева

гл. специалист

 

 

 

 

Юлиана Гавазова

Директор на ДГ

 

 

 

 

Софка Лободова

Директор на ДГ

 

 

 

 

Донка Русинова

Директор на ДГ

 

 

 

 

Момчил Николов

Секретар на община Смолян

 

 

 

 

Недялка Карталова

гл. експерт

 

 

 

 

Таня Милушева - Марева

директор

 

 

 

 

Анастасия Василева

инженер

 

 

 

 

Цвятко Каменов

гл. експерт

 

 

 

 

Емил Дурсев

Директор на дирекция

 

 

 

 

Недка Богданова

гл. специалист

 

 

 

 

Елена Червенкова

мл. експерт

 

 

 

 

Анастасия Стайкова

гл. специалист

 

 

 

 

Николай Пачеджиев

Ръководител на ЗВО

 

 

 

 

Тодор Топузов

гл. специалист

 

 

 

 

Мария Гунчева -  Величкова

директор

 

 

 

 

Пламен Недялков

гл. вътрешен одитор

 

 

 

 

Зорка Тодорова

гл. експерт

 

 

 

 

Благовеста Аръчкова

гл. експерт

 

 

 

 

Димитър Николов

финансов контрольор

 

 

 

 

Лазар Терзийски

Вр. и. д. директор

 

 

 

 

Снежана Василева

гл. експерт

 

 

 

 

Виолета Сабрутева

мл. експерт

 

 

 

 

Ася Кехайова

ст. експерт

 

 

 

 

Цветана Вълчева

мл. експерт

 

 

 

 

Тодор Згуров

директор

 

 

 

 

Сийка Радичева

гл. специалист

 

 

 

 

Ася Добрева

директор

 

 

 

 

Петя Коровска

гл. експерт

 

 

 

 

Йордан Щонов

директор на дирекция

 

 

 

 

Васка Караджова

директор на дирекция

 

 

 

 

Зоя Пеева

гл. специалист

 

 

 

 

Зоя Пеева

гл. специалист

 

 

 

 

Мария Славчева

Секретар на ОБСНВ

 

 

 

 

Юлияна Куцева

мл. експерт

 

 

 

 

Емилия Андреева

ст. експерт

 

 

 

 

Маргарита Бачева - Кюлевчиева

мл. експерт

 

 

 

 

Христо Кименов

мл. експерт

 

 

 

 

Милена Пенчева

гл. експерт

 

 

 

 

Любка Бадева - Танчева

гл. експерт

 

 

 

 

Йорданка Дичкова

мл. експерт

 

 

 

 

Мая Кисьова

инструктор - хранене

 

 

 

 

Теодора Сариева

гл. експерт

 

 

 

 

Катя Мирчева

ст. експерт

 

 

 

 

Анелия Точева - Даракчиева

ст. експерт

 

 

 

 

Бойко Даракчиев

гл. специалист

 

 

 

 

Недялка Карталова

гл. експерт

 

 

 

 

Румяна Симова

ст. юрисконсулт

 

 

 

 

Рубин Хаджиев

мл. експерт

 

 

 

 

Сийка Табакова

гл. експерт

 

 

 

 

Росен Ешпеков

Директор

 

 

 

 

Радина Гайдарова

Директор

 

 

 

 

Добринка Йовкова

Началник на отдел

 

 

 

 

Йорданка Йовкова

гл. специалист

 

 

 

 

Малина Кръстева

гл. специалист

 

 

 

 

Вергиния Сакалиева

специалист

 

 

 

 

Надежда Фотева - Милева

мл. експерт

 

 

 

 

Благовеста Аръчкова

гл. експерт

 

 

 

 

Благовеста Аръчкова

гл. експерт

 

 

 

 

Мария Боготлиева

гл. експерт

 

 

 

 

Кичка Искилиева

гл. експерт

 

 

 

 

Станка Бичокова

ст. счетоводител

 

 

 

 

Анелия Кехайова

гл. специалист

 

 

 

 

Добрина Германова

ст. счетоводител

 

 

 

 

Стоянка Беевска

ст. счетоводител

 

 

 

 

Стилиян Узунски

гл. експерт

 

 

 

 

Софка Чавдарова

гл. експерт

 

 

 

 

Росица Горанова

гл. специалист

 

 

 

 

Росица Горанова

гл. специалист

 

 

 

 

Диана Пешановска

ст. експерт

 

 

 

 

Златин Хунев

мл. експерт

 

 

 

 

Йоланда Деянова

гл. експерт

 

 

 

 

Боряна Чавдарова

гл. експерт

 

 

 

 

Величка Пелтекова

специалист

 

 

 

 

Евелина Царева

специалист

 

 

 

 

 

         

Анета Заимова

ст. експерт

 

 

 

 

Ружана Григорян

гл. специалист

 

 

 

 

Недялка Грибачева

гл. експерт

 

 

 

 

Недялка Грибачева

гл. експерт

 

 

 

 

Недялка Грибачева

гл. експерт

 

 

 

 

Емине Демирова

мл. експерт

 

 

 

 

Десислава Сюрджиева

гл. експерт

 

 

 

 

Станислава Пеева

ст. специалист

 

 

 

 

Валентина Червенкова

гл. специалист

 

 

 

 

Мария Перпериева

гл. специалист

 

 

 

 

Недка Богданова

гл. специалист

 

 

 

 

Хамди Моллов

гл. експерт

 

 

 

 

Румяна Караманолова

гл. експерт

 

 

 

 

Стефка Каварджикова

началник на отдел

 

 

 

 

Василка Гатешка

гл. експерт

 

 

 

 

Елина Шукерова

гл. специалист

 

 

 

 

Велко Ловчалиев

гл. специалист

 

 

 

 

Шинка Кушлева - Георгиева

гл. експерт

 

 

 

 

Явор Кехайов

гл. експерт

 

 

 

 

Златка Митрева

гл. експерт

 

 

 

 

Светла Пандагузова

гл. експерт

 

 

 

 

Илияна Хаджиева - Кавалова

гл. експерт

 

 

 

 

Васил Василев

гл. специалист

 

 

 

 

Жана Гаджева

ст. експерт

 

 

 

 

Мария Узунова

гл. специалист

 

 

 

 

Роза Солучкова

гл. специалист

 

 

 

 

Мартина Карабова

гл. специалист

 

 

 

 

Роза Лалева

ст. счетоводител

 

 

 

 

Сийка Алексиева

Секретар на МКБППМН

 

 

 

 

Пламен Недялков

гл. вътрешен одитор

 

 

 

 

Даниела Коджаколева

гл. специалист

 

 

 

 

Сийка Радичева

гл. специалист

 

 

 

 

Сийка Ташева

ст. експерт

 

 

 

 

Лиляна Бабачева

гл. специалист

 

 

 

 

Елена Йорданова

мл. експерт

 

 

 

 

Аделина Карова

гл. специалист

 

 

 

 

Боян Георгиев

гл. специалист

 

 

 

 

Румен Романов

гл. експерт

 

 

 

 

Марияна Хаджигенчева

директор

 

 

 

 

Марияна Хаджигенчева

директор

 

 

 

 

Живко Билянов

директор

 

 

 

 

Сузанаа Хаджийска

гл. експерт

 

 

 

 

Кирил Кърджалиев

ст. специалист

 

 

 

 

Софка Узунова

гл. специалист

 

 

 

 

Карамфилка Узунска

гл. специалист

 

 

 

 

Карамфилка Узунска

гл. специалист

 

 

 

 

Станка  Делирадева

ст. юрисконсулт

 

 

 

 

Златко Карамучев

ст. юрисконсулт

 

 

 

 

Христо Иванов

гл. експерт

 

 

 

 

Виолета Филипова - Гугинска

гл. експерт

 

 

 

 

Мая Кокаларова

гл. експерт

 

 

 

 

Величка Манолевска

гл. специалист

 

 

 

 

Детелина Макова

гл. специалист

 

 

 

 

Атанас Малаков

гл. специалист

 

 

 

 

Севдалина Хаджииванова

ст. експерт

 

 

 

 

Емилия Ангелова

ст. експерт

 

 

 

 

Емилия Илиева

гл. специалист

 

 

 

 

Светла Чакърова

гл. специалист

 

 

 

 

Таня Милушева - Марева

директор

 

 

 

 

Костадинка Котова

специалист

 

 

 

 

Мария Каварджикова

гл. експерт

 

 

 

 

Росица Чаушева

мл. експерт

 

 

 

 

Стефан Парунев

гл. специалист

 

 

 

 

Мариана Иванова

гл. експерт

 

 

 

 

Софка Братанова

гл. експерт

 

 

 

 

Ваня Дунчева

управител

 

 

 

 

Теодора Сариева

гл. експерт

 

 

 

 

Мария Гавраилова

мл. експерт

 

 

 

 

Милена Хаджиева

ст. юрисконсулт

 

 

 

 

Иван Карабетев

мл. експерт

 

 

 

 

Сийка Тунева

гл. експерт

 

 

 

 

Татяна Костадинова

мл. експерт

 

 

 

 

Жанета Данева

медицинска сестра

 

 

 

 

Искра Шехова

гл. експерт

 

 

 

 

Малина Изворова

ст. експерт

 

 

 

 

Недка Кисьова

ст. експерт

 

 

 

 

Мария Георгиева

гл. специалист

 

 

 

 

Анастасия Петкова

мл. експерт

 

 

 

 

Славка Стоилова

гл. експерт

 

 

 

 

Мария Топова

гл. специалист

 

 

 

 

Иван Пеев

Директор

 

 

 

 

Надя Речникова

гл. специалист

 

 

 

 

Виолета Ангелова

мл. експерт

 

 

 

 

Юлия Каишева

медицинска сестра

 

 

 

 

Ефтима Петкова

директор на дирекция

 

 

 

 

Иван Иванов

архитект

 

 

 

 

Станислав Николов

гл. специалист

 

 

 

 

Веска Жекина

гл. специалист

 

 

 

 

Виолета Инева

гл. специалист

 

 

 

 

Сийка  Кехайова - Чекръкчиева

гл. специалист

 

 

 

 

Кирил Кирилов

специалист

 

 

 

 

Ангелина Аврамова

гл. специалист

 

 

 

 

Лъчезар Аговски

гл. специалист

 

 

 

 

Атанас Ратайски

мл. експерт

 

 

 

 

Атанас Ратайски

мл. експерт

 

 

 

 

Сийка Ангелова

медицинска сестра