> Начало > Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1 > ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПРЕЗ 2020 г.

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПРЕЗ 2020 г.

 

 

Вид на декларацията

Име и фамилия

Длъжност

По чл. 35, ал. 1, т. 1

По чл. 35, ал. 1, т. 2

По чл. 35, ал. 1, т. 3

По чл. 35, ал. 1, т. 4

Ирена Иванова

гл. експерт

 

 

 

 

Валентина Василева

директор на РИМ „Стою Шишков“ - Смолян

 

 

 

 

Валентина Василева

директор на РИМ „Стою Шишков“ - Смолян

 

 

 

 

Валентина Василева

директор на РИМ „Стою Шишков“ - Смолян

 

 

 

 

Здравко Перчемлиев

гл. експерт

 

 

 

 

Златка Демирева

медицинска сестра

 

 

 

 

Светлана Хаджиева

Директор на РБ „Николай Вранчев“ - Смолян

 

 

 

 

Златка Демирева

медицинска сестра

 

 

 

 

Гинка Михайлова

Директор - ОДК

 

 

 

 

Ирена Иванова

Главен експерт

 

 

 

 

Цветанка Илиева

Старши експерт

 

 

 

 

Румяна Бодурова

Директор

 

 

 

 

Салвета Кафалиева

Младши експерт

 

 

 

 

Салвета Кафалиева

Младши експерт

 

 

 

 

Здравка Кичукова

Директор ДГ Дъга-Смилян

 

 

 

 

Емилияна  Захариева

Педагог  ясла

 

 

 

 

Юри Кацаров

Кметски наместник –с.Тикале

 

 

 

 

Христо Мусорлиев

Кметски наместник –

с. Полковник Серафимово

 

 

 

 

Радослав Чаушев

Кметски наместник –

с. Подвис

 

 

 

 

Снежана Калпакова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Севди Сираков

Кметски наместник –

с. Требище

 

 

 

 

Севдалин Медов

Кметски наместник –

с. Градът

 

 

 

 

Елмира Ананиева

Кметски наместник –

с. Горна Арда

 

 

 

 

Добрин Адамов

Кметски наместник –с.Стража

 

 

 

 

Снежана Калпакова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Росица Горанова

Кметски наместник –

с. Кутела

 

 

 

 

Даниела Кубинска

Кметски наместник –

с. Мугла

 

 

 

 

Юлиян Нейков

Кметски наместник –

с. Еленска

 

 

 

 

Емил Кръпчев

Кметски наместник –

с. Лъка

 

 

 

 

Катя Люнчева

Кметски наместник –

с. Соколовци

 

 

 

 

Стайка Янева

Кметски наместник –

с. Бостина

 

 

 

 

Недялка Търънска

Кметски наместник –

с. Славейно

 

 

 

 

Владимир Ратайски

Кметски наместник –

с. Селище

 

 

 

 

Кина Маринова

Кметски наместник –

с. Дунево

 

 

 

 

Радко Шукеров

Кметски наместник –

с. Катраница

 

 

 

 

Георги Георгиев

Кметски наместник –

с. Стойките

 

 

 

 

Юлиян Чиев

Кметски наместник –

с. Петково

 

 

 

 

Асан Даракчиев

Кметски наместник –

с. Сивино

 

 

 

 

Виолета Инева

Кметски наместник –

с. Чеплетен

 

 

 

 

Севди Сираков

Кметски наместник –

с. Требище

 

 

 

 

Радостина Кирилова

Директор ДГ Зорница

 

 

 

 

Юри Кацаров

Кметски наместник – с.Тикале

 

 

 

 

Радослав Чаушев

Кметски наместник – с.Подвис

 

 

 

 

Добрин Адамов

Кметски наместник – с.Стража

 

 

 

 

Юлиян Чиев

Кметски наместник – с.Петково

 

 

 

 

Сийка Ангелова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Асан Даракчиев

Кметски наместник – с.Сивино

 

 

 

 

Емил  Кръпчев

Кметски наместник – с.Лъка

 

 

 

 

Севдалин Медов

Кметски наместник – с.Градът

 

 

 

 

Недялка Карталова

Главен счетоводител – РИМ - Смолян

 

 

 

 

Даниела Кубинска

Кметски наместник – с.Мугла

 

 

 

 

Кина Маринова

Кметски наместник – с.Дунево

 

 

 

 

Катя Люнчева

Кметски наместник – с.Соколовци

 

 

 

 

Боряна Чавдарова

Главен експерт

 

 

 

 

Елмира Ананиева

Кметски наместник –с.Горна Арда

 

 

 

 

Недялка Търънска

Кметски наместник – с.Славейно

 

 

 

 

Радко Шукеров

Кметски наместник –с.Катраница

 

 

 

 

Виолета Инева

Кметски наместник –с.Чеплетен

 

 

 

 

Виолета Инева

Кметски наместник –с.Чеплетен

 

 

 

 

Владимир Ратайски

Кметски наместник –с.Селище

 

 

 

 

Милко Чаушев

Кметски наместник –с.Река

 

 

 

 

Милко Чаушев

Кметски наместник –с.Река

 

 

 

 

Юлиян Нейков

Кметски наместник –с.Река

 

 

 

 

Маруся Мълчанова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Елеонора Сиракова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Росица Френкева

Старша медицинска сестра

 

 

 

 

Христо Георгиев

Главен експерт

 

 

 

 

Росица Горанова

Кметски наместник –

с. Кутела

 

 

 

 

Росица Горанова

Кметски наместник –

с. Кутела

 

 

 

 

Дора Илиева

Медицинска сестра

 

 

 

 

Стайка Янева

Кметски наместник –

с. Бостина

 

 

 

 

Костадин Аврамов

Главен специалист

 

 

 

 

Карамфилка Давидова

Кметски наместник –

с. Арда

 

 

 

 

Цветанка Илиева

Старши експерт

 

 

 

 

Елена Кейкиева

Инженер

 

 

 

 

Емил Кънев

Оперативен дежурен

 

 

 

 

Елена Кейкиева

Инженер

 

 

 

 

Салвета Касъмова

Специалист

 

 

 

 

Дора Кименова

Директор ДГ Зорница

 

 

 

 

Дора Кименова

Директор ДГ Зорница

 

 

 

 

Емилия Чаушева

Директор ДГ Русалка

 

 

 

 

Зоя Цървуланова

Старши експерт

 

 

 

 

Христо Георгиев

Главен експерт

 

 

 

 

Карамфилка Давидова

Кметски наместник –

с. Арда

 

 

 

 

Джейлан Селим

Главен експерт

 

 

 

 

Салвета Касъмова

Специалист

 

 

 

 

Татяна Костадинова

Старши експерт

 

 

 

 

Росен Ешпеков

Директор на ДПЛПР „Проф.д-р Тодор Ташев“

с. Петково

 

 

 

 

Николай Пачеджиев

Ръководител ЗВО

 

 

 

 

Вилина Терзиева

Вр.и.д. директор на ДГ „Буратино“

 

 

 

 

Сийка Базелкова

Директор на ДГ „Славейче“

 

 

 

 

Момчил Николов

Секретар

 

 

 

 

 

Анастасия Василева

Главен инженер

 

 

 

 

Мария Железарова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Милена Бозинарева

Медицинска сестра

 

 

 

 

Силвия Златанова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Йордана Шопова

Директор на ДГ „Родопчанче“

 

 

 

 

Величка Кабадозова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Гичка Палакова

Старша медицинска сестра

 

 

 

 

Мария Боготлиева

Главен експерт

 

 

 

 

Екатерина Балабанова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Росица Пашова

Главен специалист

 

 

 

 

Стефка Каранлъкова

Директор на ДГ“Детелина“ – с.Широка лъка

 

 

 

 

Светла Пандагузова

Главен експерт

 

 

 

 

Тодор Топузов

Главен специалист

 

 

 

 

Мария Гунчева – Величкова

Директор на ДГ „Изворче“

 

 

 

 

Силвия Маринова - Колаклиева

Медицинска сестра

 

 

 

 

Юлиана Гавазова

Директор на ДГ „Синчец“

 

 

 

 

Силвия Станевска

Медицинска сестра

 

 

 

 

Зорка Тодорова

Главен експерт

 

 

 

 

Шинка Кушлева – Георгиева

Главен експерт

 

 

 

 

Деляна Щерева

Директор ДГ Слънце

 

 

 

 

Фидана Андреева

Младши експерт

 

 

 

 

Йордан Щонов

Директор дирекция

 

 

 

 

Софка Чавдарова

Главен експерт

 

 

 

 

Розета Буйкова

Главен специалист

 

 

 

 

Анастасия Стайкова

Главен специалист

 

 

 

 

Васка Караджова

Директор дирекция

 

 

 

 

Мариана Иванова

Главен специалист

 

 

 

 

Мария Перпериева

Главен специалист

 

 

 

 

Елина Шукерова

Главен специалист

 

 

 

 

Петя Коровска

Главен експерт

 

 

 

 

Мария Узунова

Главен специалист

 

 

 

 

Даниела Коджаколева

Младши експерт

 

 

 

 

Детелина Макова

Главен специалист

 

 

 

 

Жанета Данева

Медицинска сестра

 

 

 

 

Мария Георгиева

Главен специалист

 

 

 

 

 

Илияна Хаджиева - Кавалова

Главен експерт

 

 

 

 

Йоланда Деянова

Главен експерт

 

 

 

 

Живко Билянов

Директор ДСХ Фатово

 

 

 

 

Марина Тинчева

Старши експерт

 

 

 

 

Елена Кейкиева

Инженер

 

 

 

 

Радка Гуглева

Главен специалист

 

 

 

 

Хамди Моллов

Главен експерт

 

 

 

 

Мария Славчева

Секретар на ОБСНВ

 

 

 

 

Юлияна Куцева

Младши експерт

 

 

 

 

Росица Чаушева

Младши експерт

 

 

 

 

Жана Гаджева

Старши експерт

 

 

 

 

Велко Ловчалиев

Главен специалист

 

 

 

 

Надя Речникова

Главен експерт

 

 

 

 

Катя Мирчева

Старши експерт

 

 

 

 

Анелия Точева – Даракчиева

Старши експерт

 

 

 

 

Бойко Даракчиев

Главен специалист

 

 

 

 

Венета Заимова

Младши експерт

 

 

 

 

Татяна Костадинова

Старши експерт

 

 

 

 

Анета Заимова

Старши експерт

 

 

 

 

Емилия Илиева

Главен специалист

 

 

 

 

Цветана Вълчева

Младши експерт

 

 

 

 

Виолета Сабрутева

Младши експерт

 

 

 

 

Стефка Каварджикова

Директор дирекция

 

 

 

 

Недка Богданова

Главен специалист

 

 

 

 

Минка Кисимова – Мидилева

Медицински фелдшер

 

 

 

 

Ружана Григорян

Главен специалист

 

 

 

 

Василка Гатешка

Главен експерт

 

 

 

 

Илияна Аръчкова

Главен специалист

 

 

 

 

Недка Кисьова

Старши експерт

 

 

 

 

Емилия Андреева

Старши експерт

 

 

 

 

Малина Изворова

Старши експерт

 

 

 

 

Атанас Малаков

Главен специалист

 

 

 

 

Милена Пенчева

Главен експерт

 

 

 

 

Донка Русинова

Директор ДГ Радост

 

 

 

 

Димитър Николов

Финансов контрольор

 

 

 

 

Маргарита Бачева -Кюлевчиева

Младши експерт

 

 

 

 

Величка Атанасова

Главен специалист

 

 

 

 

Радина Гайдарова

Директор КСУДМПЛУ

 

 

 

 

Северина Паналова

Старши експерт

 

 

 

 

Димитринка Калфова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Сийка Тунева

Главен експерт

 

 

 

 

Сийка Кехайова - Чекръкчиева

Главен специалист

 

 

 

 

Зоя Пеева

Главен специалист

 

 

 

 

Диана Пешановска

Старши експерт

 

 

 

 

Сийка Ташева

Старши експерт

 

 

 

 

Севда Александрова

Главен специалист

 

 

 

 

Елена Червенкова

Младши експерт

 

 

 

 

Атанас Ратайски

Младши експерт

 

 

 

 

Карамфилка  Узунска

Главен специалист

 

 

 

 

Росица Пашова

Главен специалист

 

 

 

 

Румен Романов

Главен експерт

 

 

 

 

Стиляна Георгиева

Медицинска сестра

 

 

 

 

Иван Иванов

Архитект

 

 

 

 

Мая Кокаларова

Главен експерт

 

 

 

 

Веска Жекина

Главен специалист

 

 

 

 

Добрина Германова

Старши счетоводител

 

 

 

 

Андрей Михайлов

Главен експерт

 

 

 

 

Цонка Диева

Старша медицинска сестра

 

 

 

 

Александър Димитров

Главен експерт

 

 

 

 

Христо Кименов

Младши експерт

 

 

 

 

Мартина Карабова

Главен специалист

 

 

 

 

Иван Карабетев

Младши експерт

 

 

 

 

Златко Карамучев

Старши юрисконсулт

 

 

 

 

Искра Шехова

Главен експерт

 

 

 

 

Севдалина Хаджииванова

Главен експерт

 

 

 

 

Тодора Гарова

Старши счетоводител

 

 

 

 

Ефтима Петкова

Директор дирекция

 

 

 

 

Рубин Хаджиев

Младши експерт

 

 

 

 

Христо Иванов

Главен експерт

 

 

 

 

Стоянка Беевска

Старши счетоводител

 

 

 

 

Светла Атанасова

Медицински фелдшер

 

 

 

 

Ангелина Аврамова

Главен специалист

 

 

 

 

Станка Делирадева

Старши юрисконсулт

 

 

 

 

Гергана Иванова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Мариана Браянова

Фелдшер

 

 

 

 

Марияна Хаджигенчева

Директор ОКОЦ „ПАО“

 

 

 

 

Милка Кубатева

Медицинска сестра

 

 

 

 

Радка Калниева

Медицинска сестра

 

 

 

 

Мария Иванова

Медицински фелдшер

 

 

 

 

Станислав Николов

Главен специалист

 

 

 

 

Надежда  Фотева - Милева

Старши експерт

 

 

 

 

Роза Лалева

Старши счетоводител

 

 

 

 

Съби Панжилов

Главен специалист

 

 

 

 

Елена Йорданова

Младши експерт

 

 

 

 

Мария Каварджикова

Главен експерт

 

 

 

 

Севда Гогушева

Старша медицинска сестра

 

 

 

 

Васил Василев

Главен специалист

 

 

 

 

Кинчи Грашева

Медицинска сестра

 

 

 

 

Пламен Недялков

Главен вътрешен одитор

 

 

 

 

Пенка Котлийска

Медицинска сестра

 

 

 

 

Стела Кетева

Младши експерт

 

 

 

 

Аделина Карова

Главен специалист

 

 

 

 

Снежана Василева

Главен експерт

 

 

 

 

Сийка Иванова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Милена Димитрова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Сийка Алексиева

Секретар МКБППМН

 

 

 

 

Лъчезар Аговски

Главен специалист

 

 

 

 

Евдокия Волевска

Юрисконсулт

 

 

 

 

Любомир Равелов

Директор дирекция

 

 

 

 

Елена Станчева

Медицинска сестра

 

 

 

 

Нели Касабова

Главен специалист

 

 

 

 

Йорданка Дичкова

Мл. експерт в ОСНВ и ПИЦ

 

 

 

 

Петър Бакларов

Юрисконсулт

 

 

 

 

Гинка Жекова

Кметски наместник –

с. Кутела

 

 

 

 

Росица Горанова

Главен специалист

 

 

 

 

Васил Пенев

Кметски наместник –

с. Стойките

 

 

 

 

Васил Пенев

Кметски наместник –

с. Стойките

 

 

 

 

Петър Бакларов

Юрисконсулт

 

 

 

 

Ася Кехайова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Ася Кехайова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Георги Симидчиев

Главен експерт

 

 

 

 

Росица Горанова

Кметски наместник –

с. Кутела

 

 

 

 

Кирил Чакъров

Оперативен дежурен

 

 

 

 

Анастасия Узунова

Главен специалист

 

 

 

 

Татяна Янева

Инструктор хранене

 

 

 

 

Татяна Янева

Инструктор хранене

 

 

 

 

Миглена Дилова

Младши експерт

 

 

 

 

Миглена Дилова

Младши експерт

 

 

 

 

Анастасия Узунова

Главен специалист

 

 

 

 

Милена Димитрова

Медицинска сестра в ДГ „Радост“

 

 

 

 

Милена Димитрова

Медицинска сестра в ДГ „Радост“

 

 

 

 

Мария Колева – Иванова

Вр.и.д.директор на ДГ „Веселушко“

 

 

 

 

Милена Димитрова

Медицинска сестра

 

 

 

 

Иван Парев

Главен специалист

 

 

 

 

Иван Парев

Главен специалист

 

 

 

 

Атанас Малаков

Главен специалист