> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 920

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 920

08.01.2021

 На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-074/09.10.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена поправка на кадастралната основа с нанасяне вярната имотна граница между поземлени имоти с планоснимачни №№227 и 228 и вярната северна имотна граница на поземлен имот с планоснимачен №228 в кв.12 по плана на с. Левочево,

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 920