> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 810

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 810

08.01.2021

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на ПИ / поземлен имот с идентификатор 67653.424.12 в местност „Патулево“ з-ще гр.Смолян със следните устройствени параметри:- устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м., озеленяване до 40%, плътност 60%, кинт до 1.2 и улична регулация за новообразуваният УПИ.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 810