> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 484

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 484

08.01.2021

 На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-045/13.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена поправка на кадастралната основа с нанасяне вeрните граници на имот с планоснимачен № 5 в кв.1 по плана на с. Левочево.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 484