СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2020

Във връзка с удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г. със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. на Министерство на здравеопазването, Ви информираме че публичното обсъждане на Проекта на Бюджет на Община Смолян за 2021 г. ще се проведе 29.12.2020 г. от 15.30 ч. в Зала 1 на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ гр.Смолян.

Повече информация относно публичното обсъждане на страница: Проекта на Бюджет на Община Смолян за 2021 г.

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН