> Начало > COVID 19 > ЗАПОВЕД № РД-01-718/18.18.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-718/18.18.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

21.12.2020

    ЗАПОВЕД №РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, за изменение и допълване на Заповед №РД-01-677 от 25.11.2020 г.