> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2020

 22.12.2020 г.

PDF Файл - Справка за постъпили предложения


На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.
В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: [email protected] и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян - 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа.
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обществени консултации

PDF Файл - Проект на Наредба №12 за финансово подпомагане на спортни клубове

PDF Файл - Критерии за оценка

PDF Файл - График на отборите

PDF Файл - Списък на лицензираните треньори-ръководители

PDF Файл - Списък на децата учасващи в дейностите на спортния клуб

PDF Файл - Заявление

PDF Файл - Контактен лист

PDF Файл - Декларация по чл.7 т.3 от Наредбата

PDF Файл - Финансов отчет