> Начало > Обяви и съобщения > ПРОЕКТ № BG161PO003 - 4.2.01-0001, 'НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ'

ПРОЕКТ № BG161PO003 - 4.2.01-0001, 'НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ'

22.03.2012