> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ

13.11.2020

 PDF Файл - Справка


СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: [email protected] и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян -4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа.
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Проект за изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян