> Начало > COVID 19 > ЗАПОВЕД № РД-01-138/30.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-138/30.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

02.11.2020

 ЗАПОВЕД № РД-01-138/30.10.2020 Г., относно пункт I, точка 3 от моя Заповед № РД- 01-130 / 28.10.2020г., която придобива следната редакция