> Начало > COVID 19 > ЗАПОВЕД № РД-01-626/27.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-626/27.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

28.10.2020

ЗАПОВЕД № РД-01-626 / 27.10.2020 Г. на Министъра на здравеопазването, за въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.