> Начало > COVID 19 > ЗАПОВЕД № РД-01-611/22.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-611/22.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

26.10.2020

 ЗАПОВЕД №РД-01-611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, за въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.