> Начало > Обществени обсъждания > ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение

28.08.2020

 ПРОЕКТ
на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

 
На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Смолян - www.smolyan.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация /приет с Решение № 175/27.02.2020 г. на Общински съвет Смолян

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Проект на Правилник за изменение и допълнение

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА