> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 436

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 436

30.07.2020

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ Х-87 / ПИ с идентификатор 69256.500.215/ с образуване на нов УПИ Х-87 /500.215/ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.8, по плана на с.Стикъл, общ.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 436