> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.07.2020

ДО:
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ - ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

На основание чл. 4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.7, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг приета с решение №593 от 27.04.2007г от Общински съвет – Смолян, Кметът на Община Смолян предлага за публично обсъждане с местната общественост проект за поемане на временен безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Публичното обсъждане за поемане на дълг от община Смолян ще се проведе на: 30.07.2020 г. от 16.00 часа в зала 247 находяща се в сградата на община Смолян.

Данни за получаване на становища и предложения:
Община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 12
факс: 0301 / 6 24 26
e-mail: [email protected]


PDF Файл - ПОКАНА ЗА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ