> Начало > Устройство на територията > РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 07.06.2023 г. до 31.12.2023 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 24.03.2023 г. до 07.06.2023 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 01.01.2023 г. до 09.03.2023 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 01.01.2022 г. до 23.12.2022 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 21.01.2021 г. до 23.06.2021 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 01.01.2020 г. до 01.01.2021 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 01.01.2019 г. до 02.01.2020 г.

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 01.01.2018 г. до 02.01.2019 г.  

PDF Файл - Регистър на издадените разрешения за строеж на главен архитект на община Смолян за периода от 01.01.2017 г. до  01.01.2018 г.