> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 646

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 646

03.07.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-За обществено обслужване / за поземлен имот с идентификатор 67547.501.325/ в кв.72 по плана на с.Смилян общ. Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 646