> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1818

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1818

30.06.2020

  На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в местност „Варадил”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1818