> Начало > Ин Витро > РЕШЕНИЕ №1

РЕШЕНИЕ №1

19.06.2020

 Р Е Ш Е Н И Е № 1
от 16.06.2020 г.


На 16.06.2020 г. се проведе първото заседание за 2020 г. на Постоянната комисия по ИН ВИТРО. Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Николов – Секретар на Община Смолян - присъствал
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Равелов – директор на дирекция ПНО – отсъствал

ЧЛЕНОВЕ:
1. Мария Семерджиева – Председателна Постоянната комисия по ЗСДОКВМС в Общински съвет – Смолян - - неприсъствала;
2. д-р Димитър Делчев – Лекар- акушер-гинеколог в МБАЛ – АД гр. Смолян- присъствал;
3. д-р Сийка Йочева– Член на Постоянната комисия ва ЗСДОККВМС в Общински съвет – Смолян - присъствала;
4. Мария Караиванова – Координатор към Фондация „Искам бебе”- присъствала; ;
5. Любка Бадева- Танчева – Главен експерт в Дирекция „МППОД”- присъствала

назначена със Заповед № РД-0551/12.06.2020 г. от Кмета на Община Смолян – Николай Мелемов.
По чл.6 от Правилника за финансово подпомагане на изследванията и процедури, свързани с лечението на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян, комисията разгледа документите на 2/две/ семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми и взе следното решение за отпускане на средства за лечение на безплодие:
1. Заявление с вх.ДЛ002851 от 30.03.2020г. одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 2 500 лв.

2. Заявление с вх.№ДЛ003508 от 04.05.2020г., одобрено за финансово подпомагане от Община Смолян с 2 000 лв.

 


МОМЧИЛ НИКОЛОВ  ……………………..
Председател на постоянната Комисия по
Ин Витро към Община Смолян и
Секретар на Община Смолян