> Начало > COVID 19 > УКАЗАНИЯ НА МОН

УКАЗАНИЯ НА МОН

02.06.2020

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приложено Ви предоставяме Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в Системата на предучилищното и училищно образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Писмо

PDF Файл - Указания