> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСИУЛТАЦИИ

21.05.2020

 На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения, становища по настоящия проект на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян. Всички заинтересовани лица могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: [email protected] и писмено в център за информация и услуги на на граждани в община Смолян, с адрес гр. Смолян – 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа.
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на стая № 213.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Проект на Наредба

PDF Файл - Мотиви