> Начало > Портал за отворени данни

Портал за отворени данни

 

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

 

 

За достъп до информацията на община Смолян на линк:  

https://data.egov.bg/organisation/profile/379abd69-9323-40d4-8a21-9a7934d7bf7b