> Начало > COVID 19 > ЗАПОВЕД №ОС-04-02-129 НА ОБЛАСТНИЯ ОПРАВИТЕЛ

ЗАПОВЕД №ОС-04-02-129 НА ОБЛАСТНИЯ ОПРАВИТЕЛ

09.04.2020

 ЗАПОВЕД №ОС-04-02-129/07.04.2020 г., за отменяне на т.1 от Заповед № ос-04-02-119/19.03.02.2020 г.