> Начало > COVID 19 > Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г.НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

09.04.2020

 Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването. Тя се отнася до необходимостта от създаване на организация работа за кооперативните и фермерски пазари, обработването на земеделски площи, дейностите по отглеждане на селскостопански животни и др.