> Начало > COVID 19 > ПИСМО С ИЗХ. № 04-04-47 ОТ 31.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПИСМО С ИЗХ. № 04-04-47 ОТ 31.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

01.04.2020

Писмо с изх. № 04-04-47 от 31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, относно: препоръки за носене на лични предпазни средства.

Подрoбно можете да се запознаете от прикачения файл.


PDF Файл - Писмо с изх. № 04-04-47