> Начало > COVID 19 > ЗАПОВЕД № РД-01-159 ОТ 27.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-159 ОТ 27.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

31.03.2020

Определяне на лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19

Подробно можете да се запознаете от прикачените файлове


ЗАПОВЕД № РД-01-159

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Структура за лечение и наблюдение на неусложнени пациенти

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Препоръчителни Изисквания за разкриване на инфекциозна структура

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Препоръчителни Изисквания за разкриване на инфекциозна структура