> Начало > COVID 19 > ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-124 ОТ 13.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-124 ОТ 13.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

31.03.2020

Информация във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., на министъра на здравеопазването относно изисквания за търговските обекти с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите

Подрoбно можете да се запознаете с всички изменения и допълнения от прикачения файл.


PDF Файл - Изисквания за търговските обекти