> Начало > COVID 19 > Заповед РД - 01-38 / 26.03.2020 г. на директора на РЗИ - Смолян

Заповед РД - 01-38 / 26.03.2020 г. на директора на РЗИ - Смолян

30.03.2020

Заповед РД - 01-38 / 26.03.2020 г. на директора на РЗИ - Смолян за въвеждане на противоепидемични мерки в обекти с обществено предназначение на територията на област Смолян, за срок на действие на извънредно положение.

Подрoбно можете да се запознаете с всички изменения и допълнения в заповедта от прикачения файл.


 

PDF ФайлЗаповед РД - 01-38