> Начало > Защита на личните данни > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

23.03.2020

Настоящите Вътрешни правила за утвърдени със Заповед №РД-0313 от 20.03.2020 г. на Кмета на Община Смолян и са приети с Решение №119 от 20.03.2020 г. на Екипа по качество, допълнени и изменени със Заповед №РД-1273 от 09.12.2021 г. на Кмета на Община Смолян, приети с Решение №138 от 09.12.2021 г. на Екипа по качество. Влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ