> Начало > Защита на личните данни > УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

23.03.2020

Настоящите Вътрешни правила за утвърдени със Заповед №РД-0313 от 20.03.2020 г. на Кмета на Община Смолян и са приети с Решение №119 от 20.03.2020 г. на Екипа по качество, допълнени и изменени със Заповед №РД-1273 от 09.12.2021 г. на Кмета на Община Смолян, приети с Решение №138 от 09.12.2021 г. на Екипа по качество. Влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.

Това уведомление за поверителност е актуално към 09.12.2021 година.
 

С настоящото Ви информираме, че Община Смолян извършва видеонаблюдение с цел осигуряване безопасността на гражданите, предотвратяване и разкриване на нарушения на обществения ред и опазване на общинското имущество.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Уведомление