> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №3397 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №3397 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.11.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Местата за обявяване на избирателните списъци в община Смолян, съгласно Приложение № 1 „Списък на избирателните секции, образувани на територията на Община Смолян - номерация, адрес и местата за обявяване на избирателните списъци”, което е неразделна част от настоящата заповед.
  2. Избирателните списъци да бъдат разлепени на обявените места по т. 1 до 17 декември 2012 година, съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 54, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс.
  3. Ръководителите на фирми, учреждения, директорите на учебни заведения и детски градини, управителите на магазини и клубна база, при поискване от служители на общинската администрация, да предоставят витрини, вътрешно-преградни стени, остъклени фасади и други за поставяне на избирателните списъци, за извършване на справки от страна на гражданите.
  4. За периода до изборите - 27 януари 2013 г., съхраняването на обявените списъци и поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.
  5. Настоящата заповед да бъде публично обявена чрез официалната интернет страница на Община Смолян на адрес - www.smolyan.bg и във в-к „Родопи Смолян”.
  6. В срок не по-късно от 02.12.2012 г. (55 дни преди изборния ден), копие от настоящата заповед с приложението към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия Смолян.
     

Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян

 

ЗАПОВЕД №3397