> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

09.03.2020

 На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян.Всички заинтересовани лица могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: [email protected] и писмено в център за информация и услуги на на граждани в община Смолян, с адрес гр. Смолян – 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа.
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на стая № 213 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Проект на Наредба

PDF Файл - Справка