> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.02.2020

 На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.
Всички заинтересовани лица могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: [email protected] и писмено в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян – 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа.
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на стая № 213 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Проект на Наредба

PDF Файл - Приложение №1

PDF Файл - Приложение №2

PDF Файл - Справка