> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2216

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2216

15.01.2020

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I-Озеленяване /за ПИ с идентификатор 67653.914.1559/ с присъединяване към УПИ II– 420 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. кв.30 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2216