> Начало > Обяви и съобщения > КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

09.01.2020

Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист ОВК“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление