> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД № 3357 ЗА ПРОМЯНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ЗАПОВЕД № 3357 ЗА ПРОМЯНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

27.11.2012

Във връзка със Заповед № 315/ 01.02.2012 г. за определяне на работното време на Община Смолян и бюджетните структурни звена, с настъпването на зимния сезон и с цел постигане на ефективно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.136 и чл. 139 от Кодекса на труда, чл. 49 и чл. 52, ал. 1 от Закона за държавния служител, както и във връзка с чл. 10, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за административното обслужване,

  

ИЗМЕНЯМ:

1.Заповед № 315/ 01.02.2012 г. в частта й „Въвеждам гъвкаво работно време на Центъра заинформация и услуги за гражданите без прекъсване на плаващ график”, да се отрази
следната промяна в работното време, както следва: 

  • за периода от месец април до месец декември от 07.30 ч. до 19.00 ч.,
  • за периода от месец декември до месец април от 07:30 ч. до 18:00 ч.

2.Директора на дирекция „Административно и информационно обслужване и отбранително-мобилизационна подготовка” да изготвя седмичните графици, съгласно новото работно време

3.Заповедта да бъде публично обявена чрез официалната интернет страница на Община Смолян и на информационното табло на общината.


 Заповед № 3357 от 26.11.2012г.