> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1934

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1934

18.12.2019

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ XV, XIV и XII в кв.91а по плана на гр.Смолян в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1934