> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2019

Изготвен е Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 година.
На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването им могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на е-mail: [email protected] или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви към Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 г.

PDF ФайлПриложение №1 Проект за приходите - държавна отговорност

PDF ФайлПриложение №2 Проект за разходите - държавна отговорност

PDF ФайлПриложение №3 Проект за приходите - общинска отговорност

PDF ФайлПриложение №4 Проект за разходите - общинска отговорност

PDF ФайлПриложение №5 Разчет на капиталови разходи 2020 г.

PDF ФайлПриложение №6 Разшифровка на капиталови разходи от постъпления от продажби

PDF ФайлПриложение №7 Постъпления от продажби на нефинансови активи - сгради

PDF ФайлПриложение №8 Постъпления от продажби на нефинансови активи - земи

PDF ФайлПриложение №9 Второстепенни разпоредители

PDF Файл - Приложение №10 Програма за Туризъм 2020 г.