> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

18.11.2019

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян, всички заинтересовани лица могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: [email protected] и писмено в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян – 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа.
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.


20.12.2019 г.

PDF Файл - Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от обществените консултации на проект на Наредба №5


 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Наредба №5

PDF Файл - Мотиви